BOMENKAP NEE! BOZ 380KV

We hebben ons doel bereikt!

De Minister van EZK en TenneT hebben het advies van de betrokken 16 gemeentes opgevolgd om het 380KV tracé ondergronds aan te leggen.
Het uitgangspunt voor TenneT is nu ondergronds!
De bovengrondse variant is van de baan volgens TenneT.

TenneT gaat het ondergrondse tracé over een lengte van 2,5 km onderzoeken en uitwerken.
Het natura-2000 gebied wordt ontzien, waarmee duizenden bomen gered worden van de grootschalig geplande bomenkap!

Wij zijn heel blij met deze beslissing.
We zijn deze actie gestart om dit resultaat te bereiken.
Met uw steun hebben we dit kunnen bereiken.
We bedanken iedereen die zich hebben ingezet voor het behoud van onze bossen.
We hebben een geweldig doel bereikt voor ons klimaat en leefomgeving.
BEDANKT!

Op de website kunt u lezen waar we voorafgaand voor gestreden hebben.

Let op! We houden een slag om de arm, want het is voor ons pas echt definitief als de kabels ook daadwerkelijk ondergronds liggen. Dan pas ontbinden we onze actie voor deze locatie!

=========================================>


Red de bomen nu het nog kan!

Wij kunnen samen met u een uniek stuk natuur sparen!
Met uw handtekening kunnen we ervoor zorgen dat 200.000m² bos en natuur behouden blijft.Gezonde monumentaal waardige bomen van meer dan 120 jaar oud worden gekapt!

Als we niets doen, worden deze prachtige oude bomen gekapt!
Het gemeentecollege van Bergen op Zoom moet de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) (Eric Wiebes) adviseren over een ondergrondse alternatief voor het 380KV hoogspanningstracé.
Want de minister van EZK staan op het punt een keuze te maken tussen 200.000 m² Bos kappen of een ondergronds tracé aanleggen waarbij geen enkele boom gekapt wordt.
Het gaat notabenen over een beschermt Natura-2000 gebied!
In deze bossen staan talloze oude eiken en beuken van minimaal ca 80 á 120 jaar oud.
Deze prachtige lanen en boomlijnen in de bossen zijn uniek, woudreuzen van minimaal 120 jaar, met een stamomtrek van 2,50 tot 350 meter.
Deze bossen met oude bomen zijn aan de westkant van de leidingstraat gesitueerd, en loopt dwars door het Lievensberg landgoed, de bossen achter het Stayokay hostel en door de Zoomland bossen,
Op het punt van de Huijbergsebaan en Groot Molenbeek worden veel oude beuken en eiken gekapt voor een opstijgpunt met meters hoge isolatoren en opstijgkabels.

Maatschappelijke druk door handtekeningen

Nu kan het gemeentecollege alleen nog adviseren.
Volgens het gemeentecollege kunnen ze met onze handtekeningen in de tweede kamer meer druk uitoefenen betreffend hun advies.
Met veel handtekeningen, hebben we veel meer te vertellen!
Dan moet de minister hier serieus naar gaan kijken en onderzoeken, en als er geen zwaarwegende obstakels zijn. Moet de minister TenneT opdracht geven om het 380KV tracé ondergronds aan te leggen.


opstijg

Woudreuzen

Volwassen bomen zijn de longen van de aarde.
Bomen van meer dan 120 jaar oud zijn nu onmisbaarder dan ooit.
Onze aarde is kwetsbaar en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan.
CO2 uitstoot is op dit moment een gevaar voor al het leven op onze planeet.
Volwassen bomen kunnen veel meer CO2 gassen opslaan dan jonge bomen.
Wat nu belangrijk is dat oude bossen behouden blijven, en er nieuwe bomen aangeplant worden.
Elk stukje bos wat we redden is belangrijk want niet alle landen werken mee, ze beseffen niet hoe kwetsbaar de aarde is.

Franklin

Losgeslagen boskap

De bomen van Nederland zijn niet veilig voor bosbeheerders, stop deze waanzin! Voordat alle reuzen tegen de vlakte gaan, het kost generaties voordat nieuwe bomen weer groot zijn. Nog niet op de hoogte? Kijk deze (voor ons schokkende) 25 min documentaire, De Monitor over ons bosbeheer van Nu. Niemand houdt toezicht over de boskap in Nederland!

monitor

Klimaatverandering klop op onze deur!

Hoe staat de natuur er wereldwijd voor?
Het op 6-5-2019 gepubliceerde rapport van VN-natuurorganisatie IPBES wordt beschouwd als hét nieuwe wetenschappelijke naslagwerk voor de staat van de natuur.
150 wetenschappers uit vijftig landen hebben drie jaar gewerkt aan het 1800 pagina’s tellende document.
Van de naar schatting acht miljoen plant- en diersoorten op aarde, worden er ongeveer een miljoen met uitsterven bedreigd.
Dat kan in veel gevallen al binnen enkele tientallen jaren gebeuren, concluderen internationaleexperts in een gezaghebbend VN-rapport.
IPBES-voorzitter Robert Watson noemt deze ontwikkeling ‘onheilspellend’

Valt het tij nog te keren?

Ja, stelt voorzitter Robert Watson van het IPBES ,,Het is nog niet te laat, maar alleen als we nú actie gaan ondernemen. Op elk niveau, van lokaal tot wereldwijd.''

Petitie

Economisch belang / Ecologische belang

Economisch belang of Ecologische belang wat weegt zwaarder?
In het Natura-2000 gebied van Bergen Op Zoom blijkt dat deze bossen vergunbaar zijn voor een nieuw hoogspanningstracé en een opstijgpunt (van een al voorgaand bepaald ondergrondse 380KV bekabelingtracé).
Omdat deze boskap vergunbaar is, blijkbaar minder belangrijker dan de leverzekerheid van ons energietransport moet bij een vergunbaar bosgebied bovengronds het uitgangspunt zijn (volgens de minister Eric Wiebes).
Dit tracé worden door TenneT aangelegd, TenneT wil niet dat de leverbetrouwbaarheid van hun netwerk risico loopt, dus moeten ze de verantwoording dragen als de energie levering mis gaat.
Daarom gaat hun voorkeur uit naar een bovengronds tracé.
Maar de minister van EZK (Eric Wiebes) moet ook de klimaatdoelstellingen in de gaten houden, en daar is het terug dringen van CO2 een belangrijk agendapunt.
De minister moet de verantwoording dragen en TenneT opdracht geven dat het tracé ondergronds moet.

Deze boskap is niet nodig!

Het alternatief is ondergronds!
Hierbij zullen er geen bomen sneuvelen.
Volgens onderzoek van TenneT en na onafhankelijk onderzoek van de minister van EZK. hebben ze besloten dat 10 km ondergronds verantwoord is.
Het al reeds bepaalde ondergrondse tracé Langs de Molenvliet, heeft een lengte van 7,4 km, aan het einde van dit tracé komt een opstijgpunt boven de grond net voor het natura 2000 gebied. Vanaf daar gaat het tracé bovengronds dwars door de prachtig bossen van de Brabantse wal.

Unieke situatie voor ondergronds tracé

We hebben hier in Bergen op Zoom een gunstige situatie om een ondergronds tracé te realiseren.
Dat is uniek!
Want de locatie vlak voor het Natura-2000 gebied, is een locatie met uitzonderlijk gunstige omstandigheden.
Dit komt op het gehele tracéproject van TenneT nergens anders voor.

1 We kunnen een voorafgaand ondergronds tracé verlengen.
2 In de bestaande buisleidingstraat is ruimte voor het nieuwe tracé, en TenneT is welkom.
3 TenneT blijft binnen de verantwoorde 10 km ondergronds.
4 Geen extra kosten voor een opstijgpunt, het al geplande opstijgpunt wordt verplaatst.
5 Het opstijgpunt kan op een nieuwe locatie geplaatst worden, uit het zicht van voorbijgangers en toeristen.
6 Geen enkele boom hoeft voor dit ondergrondse tracé gekapt te worden.

Wij willen dat de al bepaalde voorgaande ondergrondse bekabeling met 2,5 km verlengd wordt, om grote schade aan de bossen en het landschap te voorkomen.

bekabeling

Landschapvervuiling

Het opstijgpunt is nu bij de Huijbergsebaan gepland, en staat op een locatie waar dagelijks veel mensen langskomen.
Het is een groot opstijgpunt van 80x40 meter, met veel isolatoren en opstijgkabels,
en voor de veiligheid wordt het geheel omheind met een lelijk hekwerk.
Dat is op deze locatie pure landschapsvervuiling!

opstijg Vanaf dit punt komen 45 meter hoge witte masten, met een doorsnee van 2,5 meter en 17 meter staan ze uit elkaar.
De masten komen 2 aan 2 over een lengte van 2,5km richting Noordwest in het landschap te staan, dat zijn in totaal 24 masten.
De getroffen gebieden zijn:
Brabantse wal, Groot Molenbeek, Lievensberg Landgoed, bos van Zoomvliet, bossen achter Stayokay hostel.
ondergrondse

Alternatief tracé oostkant

Aan de oostkant van de leidingstraat is ook als alternatief in beeld gekomen.
In dit gebied moet ook bos gekapt worden, te grote van ca 150.000m², aan de oostkant is ook een beschermd natura-2000 gebied.

Waarom geen ondergronds tracé?
Iedereen zal blij zijn met dit alternatief.

De gemeente van Bergen op Zoom, de minister van (EZK) en TenneT hebben onderzoek laten doen in het betreffende Natura-2000 gebied, en zijn tot de conclusie gekomen dat 200.000M2 boskap niet tot veel schade zal leiden. Of ze wisten nog niet dat er zoveel boskap nodig is voor het aanleggen van een nieuw tracé?
Is in het onderzoek de enorme boskap wel meegenomen?
Echter hebben ze wel het bosgebied vergunbaar verklaard.
Ondertussen is de gemeente door Samenwerkend Belang Brabantse Wal wakker geschud, wij hebben laten zien welke schade dit bovengrondse tracé aan gaat richten. Nu de minister nog!

En zodra een gebied vergunbaar is mag de 380kv bekabeling niet ondergronds vanwege de risico,s van de leverbetrouwbaarheid, zoals we al eerder aangaven.
TenneT heeft om alleen die rede de plannen voor een bovengrondstracé oost of west tracé uitgewekt, de tracés waarbij aan beide kanten massale houtkap voor nodig is.
Deze plannen liggen nu al bij de minister van Economische Zaken en Klimaat.
De plannen voor het alternatief waar géén boskap voor nodig zal de minister nooit ontvangen.
De minister maakt medio juni 2019 al een keuze tussen een oost of west tracé.

Het gemeentecollege van Bergen op Zoom zal de minister van (EZK) adviseren.
Zij kunnen aangeven dat een alternatief ondergronds tracé ontbreekt.
Als er een beter alternatief aan de minister van (EZK) wordt overhandigd, waarin de bomen behouden kunnen blijven.
Kan de minister een juiste keuze maken. Zo voorkomt hij grote schade betreft de klimaatdoelstellingen.

Knelpunt nodig?
Het is mogelijk dat het tracé ondergronds in de al bestaande buisleidingstraat gevoegd kan worden.
Maar dan moet het Natura-2000 bos een niet vergunbaar worden, Een onvergunbaar knelpunt noemen ze dat!
Als iedereen voor het behoud van de bossen en bomen de petitie tekent.
Kunnen we de minister ervan overtuigen dat het belangrijk is om onze bossen te behouden.
Dan wordt het Natura-2000 gebied een onvergunbaar knelpunt!
Dan is er geen andere keuze dan een ondergronds tracé.


Beter klimaat door meer ruimte voor nieuwe bomen.

Het is bekend dat bomen CO2 opslaan, zo helpen ze mee om de opwarming van de aarde tegen te gaan.
Dat is op dit moment erg belangrijk om op aarde een leefbaar klimaat te krijgen en te houden.
Als we het ondergrondse alternatief kiezen dan behouden we niet alleen de volwassen bomen, maar het oude 150kv tracé gaat weg, en dan komt er 40.000m² ruimte vrij voor het aanplanten van nieuwe bomen.
De nieuwe bomen planten we voor onze nakomelingen, zo krijgen ze een beter klimaat om te leven.

ondergrondse

Opstijgpunt

De voorkeurslocatie voor het opstijgpunt is op een plek achter de bossen van Zoomland.
Deze locatie is redelijk uit het zicht en heeft veel minder impact op het landschap, en het belangrijkste is dat er geen bomen hoeven te sneuvelen. opstijgpunt

Met uw handtekening kunnen we ervoor zorgen dat 200.000m² bos en natuur behouden blijft.
Duizenden handtekeningen hebben het gemeentecollege van Bergen op Zoom al wakker geschud.
Eric Wiebes de minister van Economische Zaken en Klimaat moeten we overtuigen dat een ondergronds tracé de beste oplossing is om het Natura-2000 bosgebied te behouden.
Dat kunnen wij samen met het gemeentecollege van Bergen op Zoom en jullie handtekeningen voor elkaar krijgen.
We hebben veel handtekeningen nodig om een ondergronds tracé en het behoud van onze bossen op de agenda van de tweede kamer te zetten.
Met meer handtekeningen kunnen we meer druk uitoefenen op de minister.

Deze bossen met haar woudreuzen en haar unieke plekjes houden ons en het klimaat in balans en reduceren de CO2 en zorgen voor zuurstof.
Met een ondergronds tracé zal de schade tot een minimum beperkt blijven, en kunnen we de planeet nog generaties doorgeven.


Franklin

QR Code Petitie


Punten:
- Voor het behoud van bossen
- Voor CO2 opslag
- Voor klimaat verbetering
- Voor landschapsbehoud
- voor onvergunbare bossen
- Voor ondergronds tracé
- Voor meer ruimte, betreft bomen aanplant
- Voor een beter milieu voor mens en dier

bos

bos

bos

Download artikel
vn-rapport

bos

Kijk op onze Facebook pagina,
voor nieuws en ontwikkelingen.


Deel ons a.u.b.!
© 2019 Bomenkap nee.nl Terug naar home