BOMENKAP NEE! BOZ 380KV

Unieke plekjes

Geniet er nog van zolang het kan!

sport

Met de bomenkap verliezen we unieke plekjes
Dagrecreanten zullen straks merken dat de gebieden Huijbergsebaan, de hei van het Lievensberg landgoed, bossen van Stayokay hostel en de bossen van Zoomland niet meer het zelfde zullen zijn.
Het landschap gaat drastisch veranderen.
Er komen hoge witte hoogspanningsmasten 2 aan 2 dwars door het bos (de kaalslag).
Voor wandelaars, hardlopers en mountainbikers zal de beleving van het natuurgebied aanzienlijk minder zijn, waar kunnen we nog straks nog genieten en ontspannen?
De schade aan de natuur zal een doorn in het oog zijn voor vele natuur liefhebbers en toeristen.

Kinderen die in dit gebied in contact willen komen met de natuur zullen hun best moeten doen om zich onder te dompelen in het groen en één worden met de natuur.
Het spotten van dieren zal moeilijker gaan want de dieren zullen vluchten naar andere streken of overleven de nieuwe hun situatie niet.

Leven in de natuur

Dieren vinden over het algemeen onderdak tussen de struiken en takken van de bomen. Er is een stuk bos waar boshuisjes staan, deze mensen willen graag deel uitmaken van het leven in de natuur.
Ze leven samen met spechten, kleine vogels, kerkuilen, vleermuizen, Reeën, eekhoorns enz…. De boshuisjes en vogelhuisje, eekhoornhuisjes en de uilenkasten zorgen voor onderdak aan verscheidende dieren. De reeën liggen in beschutte hoekjes tussen de boshuisjes
Hier leven mens en dier in harmonie, de dieren voelen zich welkom.
Die huisjes van mensen en dieren mogen blijven staan als de hoogspannings masten en draden zijn aangelegt. Maar de bomen en struiken om in te schuilen en de voedselbronnen zijn weg.
Een kaalgeslagen vlakte is dan alleen nog over.

boshuisje

Bij de Huijbergsebaan komt een opstijgpunt langs de fiets en wandelroutes, het landschap is vervuild door transformatoren en kabels.

opstijgpunt

Op het Lievensberg landgoed zijn 3 unieke velden die omheind zijn met haagbeuken. Deze beuken zijn decennia lang met elkaar vergroeid, en dat leveren prachtige kunstwerken op, een lust voor het oog.
Het is een plek om je ziel op te laden en lekker te spelen.

beukenveld

We moeten deze bossen behouden voor onze kinderen en hun kinderen enz..
We kunnen dit allemaal behoeden en nog decennia van genieten.
Wij kunnen samen met u een uniek stuk natuur sparen!


hand in hand

Hand in hand, Samen staan we sterk!

Met uw handtekening kunnen we ervoor zorgen dat 200.000m² bos en natuur behouden blijft.
Duizenden handtekeningen hebben het gemeentecollege van Bergen op Zoom al wakker geschud.
Eric Wiebes de minister van Economische Zaken en Klimaat moeten we overtuigen dat een ondergronds tracé de beste oplossing is om het Natura-2000 bosgebied te behouden.
Dat kunnen wij samen met het gemeentecollege van Bergen op Zoom en jullie handtekeningen voor elkaar krijgen.
We hebben veel handtekeningen nodig om een ondergronds tracé en het behoud van onze bossen op de agenda van de tweede kamer te zetten.
Met meer handtekeningen kunnen we meer druk uitoefenen op de minister.

Deze bossen met haar woudreuzen en haar unieke plekjes houden ons en het klimaat in balans en reduceren de CO2 en zorgen voor zuurstof.
Met een ondergronds tracé zal de schade tot een minimum beperkt blijven, en kunnen we de planeet nog generaties doorgeven.

Heel deze boskap is onnodig!
Het tracé kan ondergronds bijvoegd worden in de bestaande leidingstraat.

Samenwerkend Belang Brabantse Wal
Hand in hand, samen staan we sterk!


Ons doel is bereikt!

De Minister van EZK en TenneT hebben het advies van de betrokken 16 gemeentes opgevolgd om het 380KV tracé ondergronds aan te leggen.
Het uitgangspunt voor TenneT is nu ondergronds!
De bovengrondse variant is van de baan volgens TenneT.

Let op! We houden een slag om de arm, want het is voor ons pas echt definitief als de kabels ook daadwerkelijk ondergronds liggen. Dan pas ontbinden we onze actie voor deze locatie!


bos

bos

bos

Download artikel
vn-rapport

bos

Kijk op onze Facebook pagina,
voor nieuws en ontwikkelingen.


Deel ons a.u.b.!
© 2019 Bomenkap nee.nl Terug naar home