BOMENKAP NEE! BOZ 380KV

Red de woudreuzen nu het nog kan!

Wij kunnen samen met u een uniek stuk natuur sparen! Met uw handtekening kunnen we ervoor zorgen dat 200.000m² bos en natuur behouden blijft. Samen staan we sterk!

Franklin

Woudreuzen


Voor Nederlandse begrippen zijn bomen vanaf 2,5 meter omtrek unieke en zeldzame bomen.
Dit zijn de woudreuzen van Nederland. Deze bomen zijn minimaal 120 jaar oud.
In de kapzone staan prachtige beuken en eiken met unieke vormen Daar tussen staan 30 Nederlandse woudreuzen.
woudreus


Gezonde monumentaal waardige bomen van meer dan 120 jaar oud worden gekapt!

Met uw handtekening kunnen we ervoor zorgen dat 200.000m² bos en natuur behouden blijft.
Duizenden handtekeningen hebben het gemeentecollege van Bergen op Zoom al wakker geschud.
Eric Wiebes de minister van Economische Zaken en Klimaat moeten we overtuigen dat een ondergronds tracé de beste oplossing is om het Natura-2000 bosgebied te behouden.
Dat kunnen wij samen met het gemeentecollege van Bergen op Zoom en jullie handtekeningen voor elkaar krijgen.
We hebben veel handtekeningen nodig om een ondergronds tracé en het behoud van onze bossen op de agenda van de tweede kamer te zetten.
Met meer handtekeningen kunnen we meer druk uitoefenen op de minister.

Deze bossen met haar woudreuzen en haar unieke plekjes houden ons en het klimaat in balans en reduceren de CO2 en zorgen voor zuurstof.
Met een ondergronds tracé zal de schade tot een minimum beperkt blijven, en kunnen we de planeet nog generaties doorgeven.

Heel deze boskap is onnodig!
Een tracé ondergronds, gevoegd bij de bestaande leidingstraat.

De locatie van onze woudreuzen zijn hieronder aangegeven. locatie


Meer over onze woudreuzen klik op kaart.


QR Code Petitie


Punten:
- Voor het behoud van bossen
- Voor CO2 opslag
- Voor klimaat verbetering
- Voor landschapsbehoud
- voor onvergunbare bossen
- Voor ondergronds tracé
- Voor meer ruimte, betreft bomen aanplant
- Voor een beter milieu voor mens en dier


bos

bos

bos

Download artikel
vn-rapport

bos

Kijk op onze Facebook pagina,
voor nieuws en ontwikkelingen.


Deel ons a.u.b.!
© 2019 Bomenkap nee.nl Terug naar home